BELNUC Statutes

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad du 24 août 1978: version originale.

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad du 14 février 2003: modification 2003

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad du 14 février 2012: modification 2012

 

Download the 2023 BELNUC Statutes (FR/NL) here: STATUTES 2023 DOWNLOAD

Download the 2023 Règlement d’Ordre Intérieur de BELNUC (FR/NL) here: ROI 2023 DOWNLOAD